MENÜ

 

Húsz évesek

 

Egymást követik a jeles jubileumok ebben az évben. Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a Záhonyi Nyugdíjas Klub, amelynek élére Borsi Bélát választották meg 1997. szeptember 16-án, s aki nyolcvan feletti korral ma is ellátja a klubvezetői feladatokat. Emellett a Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke is. Az ünnepség napja egybe esett a lónyai látogatás időzítésével, így a NAV NYOSZ elnökségének delegációja, dr. Kaizinger Tibor elnök, Csík Bálint és Netye Miháy részt tudott venni az évfordulón. A díszvendégek között helyet foglalt még Helmeczi László, Záhony polgármestere, Nagy Gyula észak-alföldi régiófelelősünk, és Nagy Elek, a városi egyesület alelnöke. 

Az ünnepség hivatalos részét Olexa Ferenc, a klub egyik ifjú nyugdíjasa vezette le, tökéletes pontossággal. A Himnusz eléneklése után az ő Péter fia köszöntötte az időseket, majd a klubtagokból verbuválódott Vadvirág Kórus műsora következett. Ezt követően Borsi Béla röviden összefoglalta a klub történetét. Megalakulásukor 26 fő volt a létszám, 23 férfi és három nő. Legfőbb gondjuk az elhelyezés volt. Ez megoldódott egy időre a vámhivatal oktatótermében. Az épület felújítása után azonban új megoldás után kellett nézniük. Mivel 2000-ben a város nyugdíjasainak sürgetésére megalakult a Városi Nyugdíjas Egyesület, amelynek vezetésére Borsi Bélát kérték fel, megoldódott a pénzügyőr klub elhelyezési gondja is. 

Különleges szerepet töltött be a múltban az a helyiség, amelyben a mostani jubileumi ünnepséget tartotta a klub a záhonyi vasútállomás területén. Ez volt ugyanis a nemzetközi vámvizsgálói terem egykor, amely reprezentációs célokat is szolgált. Ízelítőül felidézett néhány sztorit, amit záhonyi vámhivatal parancsnokként élt át. Itt fogadták-búcsúztatták ugyanis a „nagy embereket”, nagyon oda kellett figyelni, hogy minden rendben legyen. Ez a helyiség azonban alkalmasint báloknak, s egyéb rendezvényeknek is színhelye volt. Ahogy Béla megállapította, a húsz esztendő alatt „Búból és örömből egyaránt kijutott.” 

A díszasztalnál ülő vendégek mindegyike felszólalt Borsi Béla klubvezető visszaemlékezését követően, méltatva a klubvezető tevékenységét, amellyel ezt a változó létszámú kis társaságot összefogja. Ilyen jeles alkalom nem múlhat el elismerés nélkül. Ezúttal Beregszászi Imre ny. pénzügyőr hadnagy és Ertsey Péter klubtagok részesültek a Nyugdíjasokért plakett elismerésben, amit a NAV NYOSZ elnöke, dr. Kaizinger Tibor adott át. 

Azonban nem volt vége a meglepetéseknek, mert ezt követően Borsi Béla nyújtott át emléklapokat a jubileumi ünnepségen való részvételért és támogatásért. Ebéd után Olexa Ferenc egy zsúrkocsin begördítette a hatalmas születésnapi tortát, amelynek felszeletelését Baráth Icu vállalta magára. A szokásos születésnapi dallam mellett dr. Kaizinger Tibor felidézte az előző napi, pasaréti találkozó egyik vidám jelenetét, és a jelenlévő kórustagok segítségével itt is elénekeltük az Újra itt van a nagy csapat kezdetű dalt. 

Noha a szakmai vezetés részéről senki nem jelent meg az ünnepségen, ettől függetlenül jó hangulatban zárult az első húsz év, amelyhez szívből gratulálunk a záhonyiaknak, mindenekelőtt Borsi Bélának, és kívánunk még sok szép, tartalmas évtizedet a csapatnak!

Gados Júlia

 

 

Asztali nézet