MENÜ

 

Tudományos konferenciát rendeztek

 

A pénzügyőrség története - A Magyar Királyi Pénzügyőrség megalapításának 150 éves évfordulója címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság összefogásával. Miként a meghívóban szerepel "A konferencia célja az 1867-ben megalakult Magyar Királyi Pénzügyőrség bemutatása, amely 2010. december 31-ig - több átalakulást megélve - önálló szervként, majd 2011. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részeként működik. A konferencia megszervezésének célja, hogy emléket állítson a nagy múltú testületnek kiemelve a működésének legjelentősebb mérföldköveit."

Köszöntőt mondott Dr.habil Boda József nb. vezérőrnagy, dékán, NKE Rendészettudományi Kar, Polcz Attila pénzügyőr dandártábornok, rendészeti szakfőigazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal és Dr. Parádi József, nyá. főiskolai tanár, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke. A levezető elnök szerepében dr. Szakály Sándor történész adta meg a szót az előadóknak.

Érdekes témákat dolgoztak fel rangos előadók, akik között az egyetem pénzügyőr munkatársait is hallhattuk. Közülük elsőként dr. Szabó Andrea PhD., pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék, előadásában hangzott el A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere című kutatási téma. A nyugdíjas pénzügyőröket kisebb delegáció képviselte a konferencián. A hivatalos program után, ráadásként dr. Kaizinger Tibor nyugállományú pénzügyőr ezredes, a NAV NYOSZ elnöke tartott kiselőadást gróf Lónyay Menyhért életútjáról.

A testületi múlt nem csak szóban, de látványban is jelen volt a konferencián. Remek kiállítási anyagot állított össze ismét Turi Zsolt pénzügyőr őrnagy, a múzeum munkatársa erre az egy napra!

Lassan véget ér a jubileumi esztendő. Köszönet illeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságot e konferencia témaválasztásáért. Kutatóik, előadóik tudományos módszerekkel és alapossággal végzett, múltat feltáró munkájuk eredményét - a Vám- és Pénzügyőrség történetének szinte kimeríthetetlen tárházából merítve - közkinccsé tették.

B. Gados Júlia

 

A konferencia előadásainak témái:

- A Magyar Királyi Pénzügyőrség a dualizmuskori határőrizetben - Dr. Parádi József

- A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere - Dr. Szabó Andrea PhD., pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék

- A pénzügyőr igazolványok - Simon F. Nándor elnökségi tag, Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság

- A Magyar Királyi Vámőrség határőrizeti szabályzata - prof. Dr. Sallai János Ph.D., tanszékvezető egyetemi tanár, NKE RTK Rendészetelmélet- és Történeti Tanszék

- A Magyar Királyi Pénzügyőrség egyenruhája és felszerelése 1919-1944. - Dr. Mészáros Balázs PhD., főmuzeológus, Mezőgazdasági Múzeum (korábban a mi múzeumunkban is dolgozott, innen is származnak ismeretei)

- Az ásványolaj jövedék hazai kialakulásának dualizmuskori története - Dr. Potoczki Zoltán pénzügyőr alezredes, tanársegéd, NKE RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszék

- Nyomozó tevékenység a Magyar Királyi Pénzügyőrségnél - Szigetvári Oszkár rendőr százados, doktorandusz NKE RTK Rendészettudományi Doktori Iskola

- A Magyar Királyi Pénzügyőrség a két világháborúban - Varró István kutató, Szemere Bertalan M.R.Tudományos Társaság

- Kábítószerek nyomában - A Vám- és Pénzügyőrség kábítószer-ellenes tevékenysége a rendszerváltást követő első évtizedben - Erdős Ákos pénzügyőr százados, gyakorlati oktató, doktorandusz, NKE RTK Vám- és Pénzügyőri Tanszék, Rendészettudományi Doktori Iskola

- Gróf Lónyay Menyhért pénzügyminiszter életpályájának ismertetése - Dr. Kaizinger Tibor nyá. pénzügyőr ezredes, a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnöke

 

 

Asztali nézet