MENÜ

 

Észak-alföldi regionális találkozó

 

Az Észak-magyarországi Régió Vám- és Pénzügyőrségi Főigazgatósága ez évben Nyíregyházán látta vendégül Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megye nyugdíjasait a szokásos októberi találkozón. Mint rendesen, most is Tóthné Somogyi Edit őrnagy asszony olvassa fel az időseket köszöntő „parancsot” (ahogyan azt még nem is olyan régen hívtuk). Ezek a találkozók alkalmat adnak tájékozódni a nyugállományba bocsátó munkahely (esetünkben a vám- és pénzügyőri testület, amely önálló intézményként jelenleg ugyan nem funkcionál, viszont a munkaterület megmaradt) jelenlegi helyzetéről, feladatairól, eredményeiről. Mint Mező Péter pénzügyőr ezredes, a NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság főigazgatóhelyettesétől megtudjuk, az adóhivatallal való sikeres együttműködés meghozta az eredményeket az elmúlt esztendőben, a vám- és pénzügyőrség eredményesen dolgozott az újonnan kapott munkaterületeken, mint például az elmaradt adózás behajtása. Érdekesség, hogy a régiók közül ez az egyetlen, ahol a pénzügyőrök létszáma magasabb a kormánytisztviselőkénél.

Ebben a régióban régi szokás, hogy a kerek évfordulósokat ilyenkor köszöntik emléklappal a vendéglátók. Mint korábban, a legfiatalabb – hatvan éves – kollégák közül most sem jelent meg szinte senki. A nyolcvan, nyolcvanöt és kilencven évesek közül többen igazoltan maradtak távol, a közbülső derékhad viszont el tudott, és el is akart jönni a találkozóra.

A Szövetség részéről Tánczos Imre, a NAV NYOSZ titkára szól az egybegyűltekhez, majd átadja a Nyugdíjasokért emlékérmet Szabó Imréné ny. főhadnagynak (Debrecen) és Dancsák Józsefné nyugalmazott zászlósnak (Nyíregyháza) a klubjukért végzett sokéves, áldozatos munkájukért.   Klubvezetőik és a régiófelelős javaslata alapján döntött az Elnökség az elismerésekről. Fazekas Jánosné feszólalása következik, aki a közelmúltban csatlakozott a nyugdíjasokhoz, rögtön megalapítva a helyi adós nyugdíjasklubot. Átadva a régiós adófőigazgatói bársonyszéket fiatal utódjának, mostantól kívülállóként kíséri figyelemmel egykori munkahelye sorsát. A néhány éve létrehozott NAV küszöbön álló szervezeti átalakulására utalva önmagát tréfásan a régió első, egyben utolsó (tehát egyetlen) adófőigazgatójaként nevezi meg. Elismerően szól a közös munkáról, a példamutató együttműködésről.

A várható átszervezés előtti bizonytalan helyzet feszültséget kelt mind az adóhivatali, mind a vám- és pénzügyőri munkahelyeken. Vendéglátóink, az igazgatók, a   kirendeltség vezetők nem is várják meg az ebédet, fontos értekezletre sietnek el. Maradunk magunkban, mi nyugdíjasok, Borsi Béla, mint régiófelelős veszi át a házigazda szerepét, kitüntető figyelmet fordítva vendégeire, Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar és Román Demeterné, a Szabolcs-Szatmár megyei Nyugdíjas Szövetség elnökére.

 

B. Gados Júlia

 

 

Asztali nézet