MENÜ

 

Lelki muníció

 

Szokásosan december elején került sor a budapesti és Pest megyei pénzügyőr/ségi nyugdíjasok éves találkozójára a Pénzügyőr Sportegyesület pasaréti klubházában. Évről-évre többen jelennek meg ezen a találkozón, idén az emeleti étterem is teljesen megtelt. Mint minden alkalommal, most is a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet küldte ki a meghívókat, és munkatársai gondoskodtak a vendéglátásról. 

A nyugdíjasokat is érdekli a vám- és pénzügyőrség sorsa, amely meghatározza az aktív állomány jelenlegi helyzetét, körülményeit, ezért mindig érdeklődéssel várják a szakmai tájékoztatást. A KEKI igazgatójának, Kosztyu Jánosnak üdvözlő mondatai után nem kisebb személyiség, mint Molnár Tamás vámszakmai és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár úr vette át a szót. 

Rövid, de tartalmas felszólalásában felvázolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kötelékében szolgálatot teljesítő pénzügyőrökre háruló feladatokat, említette az EU-s tagsággal együtt járó jogharmonizációs kötelezettséget. A 150 éve alakult Magyar Királyi Pénzügyőrség működésének alapja volt s maradt a jövedéki adó behajtása - jövőre új jövedéki kódex hatályba lépése várható. Szólt az egyenruha nélkül elképzelhetetlen rendészeti munka fontosságáról. A repülőtéren, s a külső határok bizonyos szakaszain, de belterületen is (miként az elmúlt napok felderítési hírei bizonyítják), nélkülözhetetlen a pénzügyőrök munkája, amely nem nevezhető pusztán szakmának. Kell hozzá hivatástudat, annak elfogadása, hogy a feladat elvégzése az első és legfontosabb, függetlenül a napszaktól. Erre teszünk esküt, ez maga a szolgálat. Jó volt hallgatni szavait, lelki munícióval töltődhetett a hallgatóság. 

Igazi karácsonyi meglepetésként hatott Gulyásné Rajnai Gabriella pénzügyőr alezredes asszony felszólalása, amely a költészet jegyében hangzott el, szép verset kaptunk tőle ajándékba. A megjelent nyugdíjasok egy része eddig nem csatlakozott a NAV NYOSZ-hoz, ezért Czikora András elnök úr nekik is címezte a Szövetség helyzetéről, küldetéséről szóló szavait. Szóba hozva az elismeréseket, emlékeztetett dr. Balogh György nyugalmazott országos parancsnok úr altábornaggyá történt kinevezésére, ami nagy tapsvihart váltott ki. Ezek után ünnepélyesen átnyújtotta az alezredesi előléptetést Barna Tamásnak, a Dunakanyar Pénzügyőr Nyugdíjas Klub vezetőjének, önzetlen közösségi munkája elismeréseként. Majd köszönetét fejezte ki a KEKI nyugdíjasokért végzett tevékenységéért. 

Az ezt követő történésekről meséljenek Bircsák Dóri fotói. 

Másnap délben szűkebb társaság gyülekezett ugyan e helyszínen, családiasabb hangulatú összejövetelre. Mivel a KEKI-t megelőző formációkból szép számmal kerültek nyugállományba kollégák, saját nyugdíjasaiknak ily módon rendezik meg a találkozót. A zenészek, pénz- és munkaügyisek, adminisztrátorok, múzeumi munkatársak, üdülői gondnokok, éttermi alkalmazottak színes társasága remekül érezte magát együtt. Ezt örömmel konstatálta dr. Bocsó Gábor alezredes, a NAV KEKI igazgatóhelyettese, hiszen épp ez a céljuk ezeknek az év végi találkozóknak. Bemutatva ifjú munkatársait arra buzdította a jelenlévőket, hogy vegyék igénybe minél többen az üdülési lehetőségeket, hiszen nyugdíjasaink is megtehetik ezt. 

Így, karácsony előtt igazi lelki feltöltődést jelent találkozni régen látott kollégákkal, ezt országszerte megtapasztalhatták nyugdíjasaink az adóügyiek és a pénzügyőrök részéről egyaránt, s amit megköszönünk mindenkinek, akinek bármilyen szerepe volt ennek létrehozásában. 

B. Gados Júlia

Fotó: Bircsák adorján

Bogschützné Gados Júlia fotói ide kattintva nézhető meg

 

 

Asztali nézet