MENÜ

 

Jelentés a Békés-megyei

pénzügyőr nyugdíjasok

éves találkozójáról

 

Mottó: Plágium? Ezen „jelentésem” szóhasználatát a szombathelyi Rózsa Róbert nyugdíjas társamtól vettem át.

 

Jelentem, hogy október 08-án a reggeli Budapest - Lökösháza IC vonattal a NAV NYOSZ Elnöksége képviseletében utaztam le Békéscsabára, a Békés- megyei Pénzügyőr nyugdíjasok éves találkozójára (lesz-e vajon hasonló találkozó jövőre is?). Alig ismertem a városra - jaj ezek az elkerülő utak! Havonta több alkalommal is errefelé történő utazásom során, az elkerülő út elveszi a belváros megtekintésének lehetőségét. Jó - jó, azért a főbb épületeket felismertem: pl. színházat, Csaba-szállót, városházát, múzeumot, stb., de ismeretlen volt számomra a találkozó színhelye, egy modern irodaház. A NAV megyei igazgatóság „pénzügyőr részlege” kb. 2 éve költözött ide.

Nosztalgiáztam, hiszen 1970 - 71. években „tizedesként” hol Csabán, hol Lökösházán szolgáltam. Ez volt ám egy korszak. A szakasznál (VPSZ) egy katonai dzsip, egy oldalkocsis motorkerékpár és járőrök részére kerékpár állt rendelkezésre.

A figyelmes fogadtatást követően jött az igazi meglepetés. Az asztalokat körben ülők között sok-sok ismerős arc(vonás), régen látott személyek ültek. Ott ült többek között az egyik volt parancsnokom, „a zöld Molnár” (Molnár István, akkor még főhadnagy elvtárs. Sajnos a „barna Molnár” már vagy tíz éve elment). Miért zöld, és miért barna? Hát azért, mert az egyesítés előtt igazi finánc volt Pista bá, míg a „barna Molnár” vámos volt.

Örömmel vettem tudomásul, hogy Hankó Jóska még emlékszik a közös járőrözésünkre, a szeszfőzdei elszámolásokra, a piacok, a Romániából áthozott vámáruk felderítésére, ellenőrzésére. (Remélem, hogy nem felejti el azt sem, amit ígért: elküldeni a tervezett kiállításra egy - egy példányt az általa megírt 4, vagy 5 könyvből).

A Lökösháziak közül Bocsor Éva, akivel külön turban, brigádban, vonatos szolgálatban ismertük meg a „hívatás” alapelemeit (no ultizni is így, és itt kezdtünk. Éva - harag nélkül - Te is ígértél muzeális értékű dolgokat). Egy este sem lenne elég elmesélni a közös szolgálatok emlékeit.

A fiatalabbak közül Novák Mihállyal szorosabb a kapcsolattartásunk tekintettel arra, hogy Misi vezeti a gyulai pénzügyőr nyugdíjas klubot. Ő még tartja a lelket, bátorítja a megyében élő öregebb és fiatalabb pénzügyőr nyugdíjasokat. Azoktól, akiket név szerint nem említettem, elnézést kérek.

A találkozón összesen 37 fő nyugdíjas volt jelen. Sajnos egy - két „öreg pénzügyőr” az utazással járó fáradságot nem tudta vállalni. A megyei Igazgatóság által szervezett éves nyugdíjas találkozót, Boksa Tamás pénzügyőr százados, igazgató úr nyitotta meg. Üdvözölte és bemutatta a jelenlévő vendégeket, közölve a jelenlévőkkel, hogy a találkozóra a gyulai, az orosházi és a csabai nyugdíjasok kaptak meghívást. Röviden beszámoltam - betartva az Elnökség instrukcióit - a Szövetségünk tevékenységéről, a pénzügyi támogatás helyzetéről, a Szövetséget érintő kérdésekről, az új kihívásokról, majd Dobsa Tamás úr részére átadtam a NAV NYOSZ „Nyugdíjasokért Emlékplakettet”, amely átadását az Elnökség részére a Régió nyugdíjasainak felelőse és az érintett klubvezetők javasolták. Ezt követően kb. 40 percben egy nagyon érdekes, projektoros előadásban Márkus András tábornok úr ismertette a régiós pénzügyőri tevékenységet, a 2015. évben alakuló bevételeket, eljárásokat, a forgalom alakulását, annak jellemzőit.

Egy nagyon finom és tartalmas ebédet követően folytatódott a nosztalgiázás, illetve a beszélgetések alatt a jövőkép, a pénzügyőri és a „testületi” sors, az emberi sorsok jelenlegi helyzete, valamint a lehetőségek kérdései kerültek terítékre. A jelenlévők közül többen is hangot adtak annak, hogy példa értékűek ezek az éves találkozók, amit igényelnek is. Sajnos az ismert okok miatt, az elmúlt évekhez képest, eléggé komor volt a hangulat.

Megköszöntem a szívélyes, baráti fogadtatást, a 15.00 órás IC-vel tértem vissza Budapestre.

                                    

Jelentést tette: Netye Mihály, ny. püőr. őrnagy

 

 

 

Asztali nézet