MENÜ

 

Pénzkezelési szabályzat

 


 

 

Időszaki Pénztárjelentés és mellékleteire vonatkozó előírások

 

Az Időszaki Pénztárjelentést minden naptári negyedévet követő hónap 15. napjáig kell megküldeni, vagy leadni a NAVNYOSZ irodájába (1093 Budapest, Mátyás utca 16. vagy 1554 Budapest, Pf.: 68.) A pénztárjelentést a pénztároson kívül az ellenőrzést végzőnek (klubvezető, vagy az általa kijelölt személy) is alá kell írnia, elismerve az ellenőrzés tényét.

Minden kiadásról „Kiadási pénztárbizonylatot, minden bevételről „Bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, ami összevont is lehet, pl: tagdíj vagy támogatás bevételezése esetén, de akkor jegyzéken kell a befizetést rögzíteni és aláíratni. A kiadási, illetve bevételi pénztárbizonylatokat a pénztároson kívül legalább még egy személynek is alá kell írnia, az ellenőrzés megtörténtét igazolandó.

Minden kiadással járó eseményről (színház-, múzeumlátogatás, uszodában, gyógyfürdőben való megjelenés, kiránduláson való részvétel, klubösszejövetel étel- italfogyasztással, stb.) jelenléti ívet kell felfektetni, amin legalább a részvevő neve, lakcíme és aláírása kell, hogy szerepeljen. Ha egy kirándulás alkalmával több programon is részt vesz a tagság, akkor elegendő egy jelenléti ívet készíteni, de jelezni kell, hogy melyik programhoz került a jegyzék.

Tárgyjutalom évente és személyenként csak 5000 Ft-ig adható adómentesen. Amennyiben ezt az átadott jutalom összege meghaladja, a különbözetet a jutalmazottnak kell állnia. A jutalmazás tényét vagy az erről szóló határozattal, vagy a számlára vezetett záradékkal, és az átvétel igazoló aláírással kell elismertetni.

A nem pénzben nyújtott szociális támogatás esetén az erről szóló kimutatáson vagy a számlán az átvételt szintén el kell ismertetni a támogatottal.

A negyedévente elkészített pénztárjelentésekben a bevételeket és a kiadásokat a megfelelő címenként összegezni kell.

 

 

Asztali nézet