MENÜ

 

1849. október 06.

Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése

 

 

A  magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg erre a szomorú napra. A megtorlások tetőpontja volt ez a  napAradon, a bécsi forradalom évfordulójára időzítve, ezen a napon végezték ki a levert 1848 - 49. magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet.

 

Hogy megtorlás volt-e? Az alábbi idézetek talán választ adnak erre:

 

Ferenc József utasítása Haynau számára:

„…a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.”

 

Anton von Schmerling  osztrák igazságügy-miniszter 1849. augusztus 27-én kelt állásfoglalása:

 

„A legnehezebb kérdés, hogy a törvények teljes szigorával, halálbüntetéssel kell-e sújtani minden vizsgálat alá kerülőt, vagy pedig halálbüntetés helyett másfajta büntetést kelljen-e elszenvedniük a kevésbé vétkeseknek. Erre vonatkozólag általánosságban ki lehetne mondani, hogy a legvétkesebbeknek a törvények szerint kell lakolniuk, a kevésbé vétkesek esetében pedig báró Haynau táborszernagyra kell bízni, hogy másfajta büntetést szabjon ki rájuk.”

 

 

 

Emlékezzünk Róluk és azokról is, akik a szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai lettek, illetve  a harcokban elesettekre.

(netyem)


 

Ady Endre: Október 6.

 

Őszi napok mosolygása,
őszi rózsa hervadása,
őszi szélnek bús keserve
egy - egy könny e szentelt helyre,
hol megváltott - hősi áron –
becsületet, dicsőséget
az aradi tizenhárom.

 

Az aradi Golgotára
ráragyog a nap sugára,
oda hull az őszi rózsa,
hulló levél búcsú csókja:
bánat sír a száraz ágon,
ott alussza csendes álmát
az aradi tizenhárom.

 

Őszi napnak csendes fénye,
tűzz reá a fényes égre,
bús szívünknek enyhe fényed
adjon nyugvást, békességet:
sugáridon szellem járjon,
s keressen fel küzdelminkben
az aradi tizenhárom.

csíkb

 

 

Asztali nézet