MENÜ

 

 

Január 26.

Nemzetközi vámnap

 

 

Tavaly volt egy negyedszázada annak, hogy a vámszakma sok év után újra megünnepelte a Nemzetközi Vámnapot. 

Ennek jegyében egy ünnepségre visszafoglaltuk az egykori Vámpalotát, és vendégeink között köszönthettük a Vámegyüttműködés Tanács (Brüsszel) főtitkárát, munkatársait, de meglepetés-vendégünk is volt, a tiszteletre méltó Göncz Árpád köztársasági elnök személyében, aki külön meghívás nélkül megtisztelte testületünk ünnepségét. 

Nem feladatom, hogy a magyar vámszakma történetét, feladatait akár korszakokra bontva elemezzem, hisz minden gazdasági-politikai szituáció meghatározza a kormányzati adminisztráció működését, feladatait, mégis azt hiszem, hogy az utolsó 150 év – a kiegyezést követő időszak – minden fejezete, időszaka feladatok sokaságát bízta a testületre. 

Természetesen voltak szürkébb és szebb időszakai a vámszakmának egyaránt. Az egyik mindenképpen csodálatos időszak a Lónyay kormány idejére tehető, de a nemzetközi és hazai jogalkotás szempontjából óriási teljesítmény az 1924. évi XIX. és XXI. Törvénycikk a vámjogról és a vámtarifáról, melyeknek csodálatos rendszere jogalkotásilag is példaértékű. 

És akkor saját magunkról, korunkról és nemzetközi szerepünkről egy ténysort, egy gondolatot: 

Az 1970-es évek közepétől a rendszerváltásig sok munkatársunk vett részt az USA vámszolgálatának rendszeres kiképzésein és Magyarországon is mi rendeztük – ugyancsak amerikai kiképzőkkel – az egykori KGST országok vámszolgálatainak kiképzését a kábítószer csempészet elleni harcra és annak sokrétű koordinálására. 

Jómagam a vámszakmát inkább hivatásnak, mint foglalkozásnak tekintettem és ezt a hitemet, hitvallásomat ma sem változtattam meg és szerintem nem kérdőjelezhető meg a szakma nemzetközi volta és összehangolt, koordinált tevékenysége sem. 

Ennek jegyében a szakma elkötelezett hívei, egykori munkatársai tisztelettel emlékeznek és ünneplik a 2018. évi Nemzetközi Vámnapot.

Dr. Balogh György,

nyugállományú pénzügyőr altábornagy

 

 

 

 

E világnapot 1983 óta ünneplik a brüsszeli székhelyű Vámegyüttműködési Tanács 1953. január 26-i első ülésnapjára emlékezve. A 17 ország részvételével megalakult nemzetközi szervezetnek Magyarország 1968 óta tagja. A szervezet nevét 1994 júniusában Vámigazgatások Világszervezetére változtatták. A magyar kormány 1992-ben hozott rendeletet a világnap hivatalos megtartásáról, így 1993 óta Magyarországon is ezen a napon ünneplik a vámszolgálat munkatársait.

Szöveg: csikb

Fotó: Bircsák archívum

 

 

Asztali nézet