MENÜ

 

Bemutatkozik a

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Sport Alapítvány

 

 

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, mint alapító 1991. december 31-én hozta létre a Vám- és Pénzügyőrség Sport Alapítványát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Sport Alapítvány jogelődjét. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, mely alapításkor 5 tagot számlált. Később 8 tagúra bővült a grémium, már azonban ismét 5 tagból áll.  

 

Az Alapítvány és a Kuratórium tagsága a közelmúltban az átalakulás időszakát élte. 2017. októberében járt le az előző Kuratórium megbízatása. A NAV vezetőjétől Bede Zsolt pénzügyőr alezredes, főosztályvezető-helyettes kapott megbízatást, hogy az Alapítvány képviseletét, a Kuratórium elnöki pozícióját lássa el. A NAV-ot képviseli a Kuratóriumban dr. Bocsó Gábor alezredes, igazgatóhelyettes, míg a külsős tagok Bozányné Nemes Rita, Netye Mihály és Csík Bálint a NAV Nyugdíjas Szövetségéből kerültek ki. Hosszas bírósági procedúra végén 2019. áprilisában jegyezte be a bíróság az új Kuratóriumot. Az új tagság megbízatása 2021. októberéig szól.           

 

Az Alapítvány alapvető célja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tagjainak, sportolóinak, szabadidő és tömegsport tevékenységének támogatása. Cél még az alapítvány vagyonának gyarapítása, ezáltal a támogatások fokozása, a NAV-nál folyó sportélet színvonalának emelése.

 

Az Alapítvány az elmúlt években több millió forinttal támogatta a NAV szabadidő és sporttevékenységét.        

 

A támogatás elnyeréséhez pályázat benyújtása szükséges az Alapítvány kezelő szervéhez a Kuratóriumhoz. A pályázati kérelmet levélben az Alapítvány székhelyére (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.), vagy e-mailben a Kuratórium elnöke, vagy a titkára részére kell eljuttatni. Az Alapítvány évente legalább kétszer ülésezik, melyeken dönt a hozzá beérkezett pályázatok támogatásáról. Az ülések időpontja a NAV belső intranet portálján kerül közzétételre.             

 

Az Alapítvány vagyona az alapító tőkéből, annak kamataiból, illetve a befizetésekből, adományokból tevődik össze, melynek fontos alkotóeleme a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból keletkezett bevétel. Fenti alapítványi célok megvalósításához ezek a kamatbevételek és befizetések fordíthatók, ezért nagyon fontos, hogy minél többen megismerjék az Alapítvány tevékenységét, és gondolják úgy, hogy adományaikkal hozzájárulnak a NAV sportéletének fejlesztéséhez.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Sport Alapítvány adószáma, melyre a felajánlásokat várja:

 

18011122-1-41.

          

Az Alapítvány számít mindazok támogatására, akiknek szívügye a sport, a mozgás.

 

 

Asztali nézet