MENÜ

 

 

 

 

1848-ban Európa egyetlen vértelen forradalma volt a miénk, a március 15-ei forradalom. A magyarországi események sokkal fegyelmezettebbek voltak, mint a bécsiek vagy a prágaiak. Vértelenül, józanul, megfontoltan, sőt uralkodói jóváhagyással zajlott le az átalakulás.


Ez az ország építeni akart. Nemzetgyűlést választott, törvényeket alkotott. a jobbágyság eltöröltetett, a társadalmi egyenlőség kimondatott. Amikor rákényszerítették, sikerrel harcolt a szabadságért, függetlenségért.


Jókai Mór ötven év távlatából máig érvényesen fogalmazott:

„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszaemlékezni ez évre, annak történelmére és történelem alkotó alakjaira.”

Hogy mit köszönhetünk a reformkornak és a szabadságharcnak? Ekkor született meg az önálló magyar állam létrehozásának gondolata, ekkor alakult az első felelős magyar kormány, ekkor kezdtük újrateremteni mi magyarok a saját elképzelésünk szerinti világunkat. Akkor, a polgáriasodásnak ebben az első, igen fontos szakaszában öltött testet először a vágy, hogy egy nyugodt, gyarapodó polgári demokráciában éljünk.

1848 hősei kimondhatatlanul sokat használtak a hazának.

csikb

 

 

 

 

 

Asztali nézet