MENÜ

 

 

Átadási ünnepség Lónyán

 

Ismét a Beregben volt dolgunk. Örömteli esemény részesei lehettünk Lónyán, amelynek a pénzügyőr nyugdíjasok voltak a kezdeményezői. Tavaly, a NAV NYOSZ nevében Czikora András akkori elnökünk, a testület 150 éves évfordulós koszorúzása után, látván gróf Lónyay Menyhért, az Andrássy-kormány pénzügyminisztere családi sírkápolnájának szánalmas állapotát, kezdeményezte annak felújítását. A NAV vezetőjének egyetértésével eljutott a kérés Varga Mihály pénzügyminiszterhez, aki elrendelte tízmillió forint átutalását Lónya község önkormányzatának a felújítási munkálatokra.

 

A sírkápolna avatási ünnepsége hatalmas eseményszámba ment a csendes kis faluban. A pénzügyminiszter úr mellett jelen volt még Molnár Tamás, a NAV vám- és pénzügyőrségi államtitkár-helyettese, dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, dr. Kaizinger Tibor, a NAV NYOSZ elnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója és pénzügyőr helyettese, a Megyei Közgyűlés elnöke, Polcz Attila az IPA NAV szekciójának vezetője, a társszervek képviselői, a környező települések polgármesterei. Népes delegációval vett részt az ünnepségen a Szövetség elnöksége és a záhonyi pénzügyőr nyugdíjas klub. Természetesen az érdeklődő falubeliekkel együtt hallgattuk a felszólalásokat. Az esemény előkészítésében és lebonyolításában aktívan részt vettek a PM és a NAV protokollosai.

 

Ünnepség el sem képzelhető Lónyán gyerekek nélkül! Nagy Ernő tanító úr felkészítésével a helyi kisiskolások közül néhányan most is gyönyörű verseket szavaltak a Bereg szeretetéről. Két tündéri lányka pedig fontos szerepet játszott az avatószalagot tartva.

 

Elsőként Király Edit polgármester asszony üdvözölte a megjelenteket, köszönetet mondva a hatalmas segítségért, majd az egykori pénzügyminiszter érdemeit és jelentőségét, valamint a sok országgyűlési képviselőt és ispánt adó Lónyay-család történetét felvillantó ünnepi beszédek sora következett. A pénzügyminiszter úr - utalva a méltatlanul elhallgatott, háttérbe szorított Lónyay életműre -, kifejtette, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni azoknak a példaképeinknek is, akik nem karddal védték a hazát, hanem a tudás fegyverével küzdöttek a nemzet előbbre jutásáért. Ezt sok magyar nemes és arisztokrata megtette a múltban. A Lónyai Menyhért által kidolgozott pénzügyi rendszer, kezdve a Magyar Királyi Pénzügyőrséget létrehozó rendelettől az adórendszer reformjáig, a kiegyezéstől egészen 1945-ig jól működött.

 

Szövetségünket dr. Kaizinger Tibor elnök képviselte a szónokok sorában. Lónyay Menyhért méltatása mellett szót ejtett a Vám- és Pénzügyőrség tekintélyes múltjáról, a jelenéről, és reménybeli jövőjéről is. 

 

A sírkápolna felszentelését követően a pénzügyőr díszőrség aktív közreműködésével, a Pénzügyőr Zenekar kamaraegyüttesének kísérőzenéje mellett az emlékezés koszorúit helyezték el a vendégek.

 

Miként a polgármester asszony ünnepi ebédet felvezető pohárköszöntőjéből megtudtuk, a jelentős összegből már nem futotta a sírkápolna tetőjének cseréjére. Az ehhez szükséges összeget azonban Varga Mihály pénzügyminiszter úr ígérete szerint meg fogja kapni az önkormányzat.

Jó érzés volt jelen lenni az összefogásnak ezen a szép ünnepén. Csak azt sajnáltuk, hogy Czikora András nyugállományú vezérőrnagy úr, mint a történet kezdeményezője, ez alkalommal nem volt köztünk.

 

B. Gados Júlia

 

 

Asztali nézet