MENÜ

 

Közös küldetés

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége küldöttsége tavasszal járt a Beregben, amikor is megkoszorúzta gróf Lónyay Menyhértnek, a kiegyezés kori pénzügyminiszternek sírhelyét Lónyán, a Magyar Királyi Pénzügyőrség megalapításának 150. évfordulóján. Gyönyörű, a hazaszeretetről szóló versösszeállítással járultak hozzá a helyi kisiskolások az ünnepséghez. A kicsi településen kevés a gyermek, ezért az egyik osztályteremben tanítják az 1-2., és egy másikban a 3-4. osztályosokat, míg a felsősök egy távolabbi községbe busszal járnak iskolába. Minden tiszteletünk az ott hivatásukat végző pedagógusoké! Mert valóban elhivatottság kell ilyen rendkívüli körülmények között tanítani a kicsiket, amit Malnyikova Mónika, Balla Ildikó és Nagy Ernő tanítók felvállaltak. 

Megszületett az elgondolás, hogy valamiképpen segíteni kellene az iskolát. A Szövetség májusi küldöttértekezlete ideális alkalomnak számított a pénzgyűjtésre. Valamennyi nyugdíjas klubunk képviseltette magát néhány fővel, így a kasszának kinevezett befőttesüveg végül negyvenkétezer ötszázötven forintot tartalmazott. Ez még kiegészült egyéb adományokkal, mégpedig: egy aktív történelem szakos tanár által beszerzett és felajánlott mesekönyvekkel, tankönyvekkel, iskolai munkafüzetekkel, valamint atlaszokkal, így a végösszeg 70 ezer forintra tehető. 

De mire is költsük ezt a pénzt? Hasznosnak tűnt sportszereket, játékokat, ceruzát, tollat, zsírkrétát, fehér krétát, papírt venni, no, meg egy kis édességet. A beszerzést Netye Mihály és Csík Bálint elnökségi tagok vállalták magukra. Szövetségünk elnöke, dr. Kaizinger Tibor vezette a Lónyára utazó delegációt, amelynek tagjait az iskola kapujában Király Edit polgármester asszony fogadta. Rövid beszédek elhangzása után vehették a gyermekek közelebbről szemügyre az ajándékot, s amikor a nagy zsákból előkerültek a labdák is, teljessé vált az izgalom. 

Mivel a látogatás éppen október 6-ára esett, így a látogatók meghallgathatták az iskolai emlékműsort, amit Nagy Ernő tanító úr állított össze kisdiákjainak. A gyermekek ezt követően birtokba vették a játékokat, s az iskola kertjében már vígan fociztak a fiúk a búcsúzkodás idején. 

Elismerés és köszönet illeti mindazokat a nyugdíjas társainkat, akik azon a májusi napon hozzájárultak forintjaikkal e szép küldetés beteljesítéséhez, örömöt szerezve nemcsak a gyermekeknek, de tanítóiknak, és Lónya község polgármester asszonyának is.

b.g.j.

 

 

Asztali nézet