MENÜ

 

Küldöttértekezlet

2019. április 24.

 

 

A Pasaréten megtartott 2019. évi NAV NYOSZ küldöttértekezlet mondhatni, családi légkörben zajlott, hiszen az elnökségben helyet foglaló dr. Bocsó Gábor pénzügyőr alezredes, a NAV KEKI igazgatóhelyettese nem számít igazán külsősnek, hiszen a Szövetségünket legfőképpen patronáló intézmény nevében fogadta el a meghívást.

 

Vezércikk formájában jelenik meg a júniusi A Mi Lapunkban dr. Kaizinger Tibor, a NAV elnöke által  elmondott évértékelő, amit a Honlap olvasói is elolvashatnak. Ez az értekezlet a búcsúról is szólt: az elnökség három tagja köszönt le tisztségéről. A dél-dunántúli régiófelelős Varga Imre nyugállományú pénzügyőr ezredes hajlott korára való hivatkozással visszavonult huszonhat évig viselt posztjáról, egyúttal bemutatta utódját, Barics Ferenc nyugállományú pénzügyőr alezredest. Dr. Bessenyei Gábor, a Közép-magyarországi Régió adóügyi régiófelelőse az adóügyi klubok létrehozásában játszott szerepet, és elvállalta az Adóhivatal Központi Klub vezetését is. Bemutatta utódait a két pozícióban: Varga Sándort, a Kelet-budapesti Adóügyi Klub vezetőjét régiófelelősnek, dr. Szabó Éva klubtársát pedig klubvezetőnek ajánlotta. Megjegyezte, hogy szívesen visszajön levezető elnöknek jövőre is az elnökség kérésére. Most is szigorúan betartatta a három perc hozzászólási időt, a mikrofont nem adta ki a kezéből, inkább odament minden felszólalóhoz, így senki nem tudta túllépni az időkeretet.

 

Szokásos beszámolója végén jelentette be Szobota Gyula gazdasági felelős a lemondását, családi okokra hivatkozással. Ő nem tudta utódját bemutatni, mivel a helyét betöltő személy keresésére kiírt pályázatot az elnökség a küldöttértekezlet után hirdette meg. A Felügyelő Bizottság elnöke Hajdú Miklósné felkérte a gazdasági felelőst, hogy az utód megtalálásáig lássa el továbbra is a feladatát, legkésőbb szeptemberig.

 

Külön cikkben foglalta össze beszámolóját Horváth Attila adóügyi alelnök a Pályázati Munkabizottság eredményeiről, mint a bizottság elnöke, olvasóink megtalálják írását mindkét helyen. Az Alapszabály egyik pontjának módosítása szerint egyébként mostantól első helyettes a titulusa.

 

Kíváncsian vártuk dr. Bocsó Gábor felszólalását, főleg, ami a Mátyás utcai helyzetet illeti. Mint mondta, amit a KEKI megtehet a nyugdíjasokért, arra ezután is számíthatunk. A Mátyás utcai helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy kevés az ember, felszolgálót, szakácsot pedig a NAV egyelőre nem tud alkalmazni a létszámstop miatt sem a Mátyás utcai, sem a Pasaréti étterembe.

 

Szavazásból nem volt hiány ezen a küldöttértekezleten. Tánczos Imre utódja lett a Jelölő Bizottság elnöki posztján Netye Mihály, aki a lónyai gyerekek támogatására idén is adományozásra próbálta rábírni a küldötteket. Idén 18.000 Ft jött össze. Még többször emelhettük volna fel a kezünket, ha az Alapszabályon végzett módosítást pontról-pontra, külön szavaztatták volna meg. A változtatási javaslatokat dr. Bálint László György ismertette a küldöttekkel, majd a végén, egyszerre kellett elfogadni, tartózkodással véleményt nyilvánítani, vagy ellenezni az egészet. Nem mindig volt egyhangú a szavazás, ami némi változatosságot hozott a gépiesnek tűnő procedúrában. A Szavazatszámláló Bizottság elnöke, Untener Erika könnyűszerrel összeszámolta a nem egyetértők kézfeltartását...

 

Idén nem voltak túlzottan nagy hozzászólói hangulatban a küldöttek. Egy-két felszólalás a pénzről szólt: miért csak a pénzügyőröknek van alapítványuk (ez rendre visszatérő téma, noha több oldalról is kimerítő válaszokkal próbálják újból és újból megmagyarázni az elnökségi tagok az okát), aztán, hogy miért nem lehet pénzt kapni születésnap és egyéb elismerések alkalmával? Nagyon hiányoztak  Imre barátunk bölcs, jobbító szándékú gondolatai...

 

Ez alkalommal is Nyugdíjasokért Emlékérem elismerésben részesültek néhányan. A magasabb szintű elismerésekre valószínűleg ritkábban kerül sor a jövőben, mert igencsak szűkmarkúan bánik velünk a Központi Igazgatóság újabban. Talán túl sokat akartunk egyszerre?

 

Figyelmesen elolvasva az elnöki beszámolót, képet kapunk jelenlegi helyzetünkről, lehetőségeinkről, elfogadottságunkról. Hogy mit küzdünk ki magunknak, az jobbára függ a Szövetség mindazon tagjaitól, elnöktől a klubtagokig, akik fáradságot nem kímélve adnak magukból a kisebb és nagyobb közösségért.

 

Köszönet az elbúcsúzó elnökségi tagoknak a sok munkáért! Üdvözlet az új elnökségi tagoknak és az új klubvezetőknek, jó munkát, sikereket, aktív tagságot kívánva nekik!

Gados Júlia

 

 

Asztali nézet