MENÜ

 

Küldöttértekezlet

2018. március 28.

 

Első alkalommal tartott évértékelőt dr. Kaizinger Tibor, a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége múlt évben megválasztott elnöke. A küldöttértekezletre – amely szövetségünk legmagasabb szintű fóruma - évente egyszer kerül sor, amelyre hivatalosak a klubokat létszámuknak megfelelő arányban képviselő, e feladatra megválasztott klubtagok, azaz a küldöttek, a klubvezetők, a régiófelelősök, az elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság, valamint a Kuratórium és a Szociális és Kegyeleti Bizottság vezetői. Minden alkalommal meghívjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékeseit. Az utóbbi években rendszeresen Gulyásné Rajnai Gabriella alezredes asszony a Központi Irányítás humánigazgatási főoszályvezető helyettese, és Kosztyu János, a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének igazgatója vesz részt a NAV-nyugdíjasok e fontos eseményén. 

Különleges vendégeket is üdvözölhettünk Pasaréten, régi kollégáinkat, korábban a szövetségben társadalmi munkát végző elnökségi tagokat. Akik eleget tudtak tenni a meghívásnak: Balassa Andrásné, dr. Bernáth László, Borsi Béla, Fehér Sándor, Horváth Károly, Kis István, Senviczki Béla, Tánczos Imre, Tököli Sándorné. Előző elnökünk, Czikora András most kényelmes pozícióból, az első sorból, mint a hallgatóság tagja figyelte a küldöttgyűlés eseményeit. Meghívásunkat elfogadta, és jelenlétével megtisztelte a küldöttértekezletet dr. Balogh György altábornagy, volt országos parancsnok, aki magas pozíciójával járó feladatai mellett a nyugdíjasok ügyét is mindig számon tartotta és segítette. 

Forgatókönyv szerinti sorrendben szólította a szónokokat dr. Bessenyei Gábor levezető elnök. Az elnöki beszámolót itt nem részletezzük, külön megjelent a honlapon. Aprólékosan ismertette a költségvetés által meghatározott összeg felhasználását Szobota Gyula gazdasági felelős, amelyről idejében kaptak fénymásolatot a klubok. A Felügyelő Bizottság elnöki székét - Tukacs György elhunyta miatt - megbízottként ellátó egyik bizottsági tag, Hajdú Miklósné beszámolt az ellenőrzések eredményéről. Új módszerrel minden klubot külön értesített a bizottság a rá vonatkozó eredményről, így mindenhol megtudhatták, hogy jól értelmezték és alkalmazták-e a pénzügyi szabályokat, vagy van még javítani való e téren. Felvetette, hogy szükséges lenne a klubokban pénzügyi feladatot ellátók számára egy közös értekezlet összehívása, amelyre egyébként volt már példa a szövetség történetében. 

E ritka alkalom lehetőségével élve dr. Kaizinger Tibor elnök Nyugdíjasokért emlékérem elismerést adott át a honlapon külön rovatban ismertetett személyeknek. Miként örömmel beszámolt róla, a március 15-i központi ünnepségre idén – visszatérve a régi gyakorlathoz –újra meghívták a NAV vezetője által kitüntetett nyugdíjasainkat. 

A küldöttgyűlésnek döntenie kellett a Felügyelő Bizottság elnökének személyéről. Az utolsó pillanatban értesültek a küldöttek arról, hogy Hajdú Miklósné mellett még egy jelöltre, Fekete Antalra is lehetne szavazni. Ezt azonban már nem lehetett kézfeltartással elrendezni. Mint dr. Bálint László György jogi tanácsadónk felhívta rá a figyelmet, két jelölt esetében már csak titkos szavazással lehet lebonyolítani a választást. Ez azonban hosszadalmas lett volna, s még hátra voltak a hozzászólások, az ebéd. Sok küldöttre még többórás utazás várt. Némi huzavona után végül Fekete Antal felállt, és bejelentette visszalépését a jelöléstől. Tapsot kapott ugyan az intelligens huszárvágásért, azonban felvetődik a kérdés: ez hogyan fordulhatott elő? Valaki, valahol nagyot hibázott a jelölés időszakában, és végül nem érvényesülhetett a demokrácia az idő szorítása miatt... 

Következett a hozzászólások sora. Fontos téma a pályázati lehetőségek kihasználása, erről szólt Horváth Attila elnökhelyettes, aki megállapította, hogy a fővárosiak hátrányban vannak a vidékkel szemben, mert itt bonyolultabb megtalálni a forrást. Csatlakozott a témához Varga István, az első nagy, országos szervezés, a főzőverseny kiötlője. A tervek szerint ennek kapcsán az országos találkozó újfajta megjelenítéssel támadhatna fel. Még egy fontos információt hallhattunk a debreceni klubvezetőtől. Városukban az adóügyi nyugdíjasklub vezetőjének elhunyta után nem akadt vállalkozó, aki átvette volna a stafétát, így a klub bejelentette megszűnését. Viszont a tagjaik közül többen kérték felvételüket a pénzügyőr klubba, mert hallották, hogy az milyen jól működik.

Ezzel szemben Dobos Károly régiófelelős arról számolt be, hogy Tatabányán megalakult az adóügyi klub. Egyúttal tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a nagy távolságok miatt a komáromi pénzügyőr klubból kiszakadva az esztergomiak saját klubot terveznek létrehozni. Üdülőkkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva Kosztyu János igazgató tájékoztatta a küldötteket a KEKI által nyújtott rekreációs és kulturális lehetőségekről (üdülők, Pénzügyőr Zenekar, Pénzügyőr- és Adótörténeti Múzeum programjai). 

A NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége tízezer nyugdíjast képvisel, akik közül 2310 személy tagja valamelyik klubunknak. Közülük 2050 fő fizet tagdíjat (az idős, beteg klubtagoktól nem szedünk be évi 2400 forintot). A befizetett tagdíjak után kapnak a klubok 3750 Ft/fő juttatást. Ehhez   jön még a tagdíj, az esetleges adomány. Sok esetben saját zsebből, szívesen pótolják ki a klubtagok a kirándulás, múzeumlátogatás stb. költségét, ha többször akarnak eljutni valahová. Még az is lehet, hogy egyszercsak a klub fogja kipótolni a saját zsebből szervezett programokat. Ezért is fontos megtanulni, és élni a pályázás lehetőségével. A Fejér megyei Adóklub vezetője, Fekete Lászlóné arról számolt be, hogy elnyertek egy százezer forintos pályázatot, amelyből a klubtagok a Hévízi Gyógyházban szándékoznak eltölteni pár napot. Így is lehet!

Gados Júlia

 

 

Asztali nézet