MENÜ

 

Küldöttértekezlet

2016. március 8.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal újabb szervezeti átalakításával járó változások ugyan még nem fejeződtek be, a Nyugdíjas Szövetség azonban biztonságban érezheti magát. Ezt a jó hírt vihetik haza a küldöttek a 2016-os értekezletről. Mint Czikora András nyugalmazott vezérőrnagy, a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnökének felszólalásából megtudtuk, a NAV vezetője, Tállai András államtitkár úr ígéretesen áll nyugdíjasaink ügye mellé, ami igencsak reménykeltő számunkra. Délután jutott tudomásunkra, hogy épp aznap írta alá az államtitkár úr a NAV NYOSZ és a NAV Központi Irányítása között kötött új Megállapodást. Fontos szempont, hogy az igazgatóságok új vezetőivel megismertessük szövetségünk tevékenységének, céljainak lényegét, s e megállapodásban szereplő, őket is érintő kötelezettségeket.

Elfogadta meghívásunkat Marsi Márta Erzsébet asszony, a NAV gazdasági ügyekért felelős vezetője, aki megerősítette, hogy minden lehetséges támogatást megadnak a Szövetségnek, a szervezet továbbra is felelősséget érez nyugdíjasaiért. Az elnöki asztalnál helyet foglaló meghívott vendég volt Gulyásné Rajnai Gabriella alezredes asszony, a NAV Központi Irányítás Humánigazgatási Főosztály helyettes vezetője, és Kosztyu János igazgató úr, a NAV KEKI vezetője.

Szövetségünk életének elmúlt évét a számok nyelvén ismertette Szobota Gyula gazdasági felelős, részletezve, hogy a költségvetésből mennyit fordítottunk szociális ellátásra, kulturális célokra, szabadidős és sport tevékenységre, működési kiadásokra. A Felügyelő Bizottság is végezte a munkáját, erről Tukacs György elnök tájékoztatta a küldötteket.

Bejelentette lemondását az alig egy éve alakult Kegyeleti és Szociális Bizottság vezetői posztjáról Zsigmond-Hollósy Erzsébet, aki ezt a szándékát már korábban is jelezte az elnökség felé.

Több hónapos munka előzte meg az új Alapszabály kidolgozását, amelynek végső változatát elfogadásra terjesztette be az elnökség a küldöttek elé. Mivel úgy tudtuk, hogy március közepéig kell benyújtani a bíróságnak a jogszabályi kötelezettségek miatt igencsak terjedelmessé vált szabályozást, sietnünk kellett vele, a küldöttgyűlés időpontját is emiatt hozta előbbre az elnökség. Miként dr. Bálint László, az elnökség jogásza bejelentette, váratlanul megváltozott a határidő, így maradt még egy évünk a szöveg finomítására. Ennek ellenére az elkészült változatot dr. Bessenyei Gábor levezető elnök javaslatára elfogadta a közgyűlés – egy tartózkodással – azzal, hogy a kérdéses pontokat más alkalommal vitatjuk meg (pl. pártoló tagság, klubok átjárhatósága stb.)

Nem múlhat el küldöttértekezlet elismerések nélkül, ez most sem történt másként. A Nyugdíjasokért emlékéremmel díjazták azokat, akik kiemelkedően teljesítettek közösségükben, közösségükért. Ketten átvehették Czikora elnök úrtól meghívójukat a március 15-i központi ünnepségre, sejthető, hogy mi célból. A honlapon külön rovatban olvasható az elismertek névsora. Gratulálunk nekik!

Most néhány gondolat a lényegtelennek tűnő lényegesről. Régóta érlelődött bennem egy téma, de még gyűjtögettem hozzá a muníciót, mígnem úgy fest, mára talán az egész okafogyottá vált. Mindig roppant furcsának találtam ugyanis, hogy a mi kisebb és nagyobb közösségeinkben ritkán hangzik el az a szép magyar szó, hogy köszönöm. Itt, ahol önzetlenül, társadalmi munkában, időt, energiát nem sajnálva dolgoznak sokan mások jól-létéért. Az elnöki kommunikációból például soha nem marad ki ez a gesztus sem „felfelé”, sem „lefelé”. Viszonzását nem nagyon tapasztalni. Mintha ennek nem lenne kultúrája nálunk. Most, ezen az értekezleten jó érzés töltötte el az ember lelkét a sok köszönet hallatán. Közülük is kiemelném a veszprémi Horváth Lujziét, aki mindannyiunk nevében megköszönte az elnökség nőnapi kedves figyelmességét, a piros rózsát ábrázoló kis kártyácskát. Ezt én is csak ismételni tudom: KÖSZÖNJÜK! A fiúknak is, Lujzinak is.

 

Szöveg és kép: B.Gados Júlia

 

 

Asztali nézet