MENÜ

 

„Új műsorhoz új...”

 

 

Újfent Pasaréten jöttek össze a Fővárosi Pénzügyőrök Klubjának tagjai, hogy a szokásos évzáró-évnyitó estebéden számot vessenek az elmúlt év történéseivel, és elkezdjék az új év programjait tervezgetni. Meglehetősen nagyra duzzadt a klub létszáma, jelenleg 151 fő. Érdekes módon ez a klubnapok látogatottságából nem derül ki, miként azt Csík Bálint klubvezető is megjegyezte beszámolójában.

 

A felszólalók közül Netye Mihály kihangsúlyozta, hogy mivel a klub a befizetett tagdíjak után kap központi támogatást, az ide csatlakozó, úgynevezett támogatók tagdíj mértékű befizetései után nem, tehát a kedvezmények igénybevételénél a klubtagok érdekeit jobban előtérbe kell helyezni a jövőben.

 

Vissza-visszatérő téma a tagdíj mértéke, amelynek emelését szorgalmazta Kiss Géza klubtagunk. A Szövetség elnökségi ülésén is téma volt a tagdíj, és a grémium úgy döntött, hogy nem emeli meg a befizetendő összeget. Az már a klubtagok egyéni döntése, hogy ki mennyit ad pluszban. Ezt a kérdést egyes kluboknál egyébként úgy oldották meg, hogy a klubtagok közös döntése folytán mindenki egyformán fizeti a hivatalosnál magasabb tagdíjat, ezáltal a támogatók is többet fizetnek be, és így több programra lesz lehetőség.

 

Nagy meglepetést hozott az év első klubnapja a fővárosi pénzügyőr nyugdíjasoknak. Mivel a klub pénztárosa, Krállné Olgi egyedül nem tudja már ellátni a klub megnövekedett pénzügyi feladatait, ezért Csík Bálint elvállalta, hogy segít neki, esetleg átvállalja tőle ezt a reszortot, mivel a hatalmas létszámból senki más nem akadt, aki jelentkezett volna e posztra. Ez viszont összeférhetetlenséget jelent a klubvezetői szerepével, hiszen saját magát mégsem ellenőrizheti. Megoldás: lemond a klubvezetéséről, és azt átadja Untener Erikának, akit sikerült megnyernie e feladatra. Egyelőre megbízásos klubvezető lesz legalább fél évig, és utána dönti el, hogy véglegesen marad-e.

 

Frappáns belépővel kezdett Erika, akit minden klubtag ismer és kedvel, nem egy kitűnő kirándulást szervezett már a társaságnak, és ötleteivel, fellépéseivel gyakran színesíti a klubnapokat. Éppenséggel nem idézte Sir Winston Churchill híres mondását, miszerint „Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket!”, de azt mindenesetre jelezte, hogy nagyobb aktivitásra szeretné serkenteni a társaságot. Interaktívvá tenné a klubéletet a „ne csak kapjunk, adjunk is valamit!” jelszó jegyében. Üdvözlendő elhatározás, azon leszünk, hogy teljesüljön!

 

Megköszöntük Bálint eddigi klubvezetői tevékenységét (mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz a dolog vége...), majd klubéletünk tavaszi nyitányaként közös lakomával elkezdtük az új évadot.

B.Gados Júlia

 

Diaképek: Bircsák Adorján

 

 

 

Képek: Nákovics Lászlóné, Bogschützné Gados Júlia

 

Asztali nézet