MENÜ

 

Tisztelt Elnök úr!

 

Köszönet és hála illeti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyugdíjasai érdekében vállalt önzetlen és önkéntes, felelősségteljes munkájáért, az áldozatos kerek tíz évért! Tisztelettel tekintünk a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége fennmaradásáért, működéséért vívott küzdelmeire. Emberismeretén alapuló taktikai lépései nagyban hozzájárultak az elmúlt évek viharos változásai során átalakult, mai, stabilnak mondható Szövetség létezéséhez, s annak elismertetéséhez a NAV vezetői körében. Sajnáljuk, hogy a visszavonulás mellett döntött, de megértjük és tiszteletben tartjuk az elhatározását.

Hiányozni fog temperamentuma, és élettapasztalatából, felkészültségéből fakadó, előrelátó, bölcs megfontoltsága. S persze a rengeteg anekdota kollégákról, tanfolyami hallgatókról, élethelyzetekről. „A csúcson kell abbahagyni!” - jegyezte meg félig viccesen. De ez úgy az igazi, ha az ember minden más értelemben mégiscsak ott marad. A 2007 júniusi Mi Lapunkban Vége a pihenésnek címmel jelent meg az első elnöki interjú, amelyből megtudjuk, hogy nyugdíjas korszakának harmadik évében adta be a derekát, s alapos megfontolás után vállalta el végül a megbízatást. Gondolta volna, hogy ennyire bonyolult körülmények várnak ránk? Tíz év kemény munka után most folytatódhat a pihenés. Ehhez kívánunk jó egészséget, és végre igazi, nyugodt, ámbár mozgalmas nyugdíjas éveket kedves családja körében, amikor már csak élvezni kell az életet!

Bízunk abban, hogy nem szakad el végleg a Szövetségtől, és ha ideje engedi, visszajár közénk!

Tisztelettel

a NAV NYOSZ nyugdíjasai

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Sajnálattal értesültem, hogy eddigi, eredményes munkáját a továbbiakban nem kívánja folytatni.

A magam részéről nagyra értékelem azt a körültekintő, aprólékos munkát, amelyet irányítása mellett a jogelőd szervezetek nyugdíjasainak Szövetségének létrehozásával kifejtett.

Kérem, hogy felhalmozott tapasztalataival segítse utódját, és továbbra is támogassa a NAV NYOSZ tevékenységét.

Köszönöm az eddigi munkáját, és a továbbiakban magánéletében sok sikert kívánok!

 

Budapest, 2017. május 16.

Üdvözlettel:

Tállai András államtitkár

a NAV vezetője

 

Fenti köszönőlevelet dr. Kaizinger Tibor, a NAV NYOSZ újonnan megválasztott elnöke olvasta fel és nyújtotta át.

Asztali nézet