MENÜ

 

A világutazó

 

Miként azt a programszervező Zelenka István kilátásba helyezte az első látogatásról szóló beszámolójában, újabb csoport látogatott el a Benyovszky Móric Emlékére Alakult Magyar-Madagaszkári Társaság – röviden Benyovszky Társaság – elnökének, G. Németh Györgynek meghívására, hogy meghallgassa ismeretterjesztő előadását. Két órán keresztül mesélt a XVIII. század híres magyar utazójáról, földrajzi leírójáról azzal a lelkesedéssel, amellyel csak egy igazán elkötelezett, küldetéses személy képes lekötni hallgatói figyelmét. A 2003-ban alakult társaság elnökeként életcéljául tűzte ki gróf Benyovszky Móric személyének, tevékenységének megismertetését, népszerűsítését.

 

A főnemesi származású világutazó (1741-1786) szűkre szabott, kalandos életében mindig, minden helyzetben feltalálta magát köszönhetően többek között a jó családi indíttatásnak – édesanyja szorgalmazására korán elsajátította a francia nyelvet, majd később bővítette nyelvtudását, katona édesapja pedig szigorúan, fegyelemre neveléssel készítette fel fiát az életre. De, fontos szerepet kapott sorsának alakulásában például sakktudása is. Érdekes (vagy talán törvényszerű), hogy ennek dacára a katonaélettel szöges ellentétben álló, a világra nagy nyitottsággal tekintő férfiú vált belőle. Ehhez persze hozzásegítette Mária Terézia is, aki a rokonsággal vívott örökösödési perben ellene fordult és száműzte. Kalandos életének végcélja Madagaszkár lett, ahol ahelyett, hogy francia utasításra részt vett volna az őslakók leigázásában, rabszolgasorba süllyesztésében, kibékítette az egymással állandó harcban álló törzseket, s a kor lehetőségeihez képest egészségügyi ellátást szervezett számukra. Ennek elismeréséül a bennszülöttek a sziget kormányzóvájá nevezték ki.

 

Neve alapján lengyelnek vélnénk, és valóban, rokonságában lengyelek is voltak, sőt, oldalukon harcolt az oroszok elleni nemesi felkelésben. Ám, bármerre is járt, mindig magyarnak vallotta magát. Érdekes módon a szlovákok is büszkék rá, mint hazájuk híres szülöttére... Igaz, hogy születése idején még messze nem létezett Szlovákia, csupán arra tudnak hivatkozni, hogy szülőfaluja mai értelemben szlovák területre esik. Az elnök szerint végülis az a lényeg, hogy közösen ápoljuk Benyovszky emlékét.

 

Már életében hírnévre tett szert, hőstetteket véghez vivő kalandorként tartották számon. Az utókor szerencséjére grafomán volt, mindig mindent leírt, saját kezű életrajza Angliában látott napvilágot halála után. Néhány éve G. Német György kezdeményezésére az Országos Széchényi Könyvtár megkapta a kézirat másolatát az angoloktól. A naplószerű, kétnyelvű önéletrajz az eredetihez hasonlóan kecskebőrbe kötve jelent meg, a szép kötetet most kézbe is vehettük.

 

A fáma szerint Jókai Mór szülei is nagy rajongói voltak Benyovszynak, fiúkat az ő tiszteletére nevezték el Móricnak. Az író már gyerekkorában elhatározta, hogy írni fog a példaképről. Gróf Benyovszky Móric életútja, saját emlékiratai és útleírásai (1888-1891) címmel meg is jelent a fantáziaregény. Leírásában Benyovszky kivételes jellem: bátor és elszánt harcos, határozott vezéregyéniség, testi hibája ellenére is vonzó férfiú. Elismeréssel szólt G. Német György a francia Jean-Christophe Rufin könyvéről, címe Vad tengereken, amely méltó emléket állít a világutazónak, kihangsúlyozva magyar identitását. A kötettel kapcsolatos érdekesség, hogy a Benyovszky Társaság által készíttetett arcképet kérték el könyvük fedőlapjának illusztrálására. Most egyszerre megtekinthettük a francia és a magyar kiadást.

 

Érezhető volt, hogy még sokkal többet is megtudhattunk volna, amennyiben az idő engedi. És szívesen hallgattuk volna még... Sok érdekességet hallhattunk az elnök által szervezett, tizenöt évvel ezelőtti expedíció részleteiről. Madagaszkár miniszterelnökétől egy csodálatos, tizenkét millió éves fosszíliát kapott a delegáció ajándékba, amely abból az időből való, amikor a sziget levált az afrikai kontinensről.

 

Csodálatos élménnyel gazdagodtunk. Köszönet a Benyovszky Társaságnak, hogy ilyen kitartóan dolgoznak az itthon méltatlanul mellőzött világhírű honftársunk emlékének erősítéséért. Sok sikert kívánunk a szép tervek, és a 2021-ben esedékes jubileumi ünnepség megvalósításához.

B. Gados Júlia

Fővárosi Pénzügyőr Klub

 

 

Asztali nézet