MENÜ

 

 

Emlékezés dr. Faragó Ambrusra

 

Ebben az évben ünnepelné nyolcvanadik születésnapját dr. Faragó Ambrus, akit túl fiatalon ragadott el a halál közülünk immár tizenhatodik éve. Nagy műveltségű, különösen a művészetek iránt vonzódó személyisége, barátságos, szellemes, gyakran csipkelődő stílusa űrt hagyott maga után. Széles körű népszerűsége, ismertsége a temetésén megjelent tömeg láttán lett sokunk számára nyilvánvalóvá. Többen megállapították már, hogy Ambrus pályatévesztőként került a vámőrséghez, hiszen a kultúra iránti érdeklődése, írói készsége jobban kibontakozhatott volna más területen. A vám- és pénzügyőrségen belül is megtalálta azonban azokat a csatornákat, ahol erről az oldaláról megnyilvánulhatott. 

Máig ható munkájának egyik eredménye a testületi múlt feltárásának elindításaként létrehozott első kiállítás (a VPOP székház hetedik emeletén), a nyolcvanas évek közepén. Ebből fejlődött ki végül a Vám- és Pénzügyőri Múzeum. Hosszú ideig főszerkesztője volt a Pénzügyőrök Lapjának. Kezdeményezte és gondosan összeválogatott csapattal megalkotta az Emlékkönyv a Vám- és Pénzügyőrség történetéről - 1867-2000 című testülettörténeti kötetet. Közben elindította A Mi Lapunk című periodikát, amely máig a nyugdíjas szövetségünk lapja. S persze, ne feledkezzünk meg legendás Ady-imádatáról! 

Szóval, az ő sírjánál gyülekeztünk ma délelőtt mi, egykori kollégák. Baráti kapcsolatot ápoltak dr. Balogh György altábornagy úrral, aki most felidézte Ambrus életét, pályafutását. Megosztotta emlékeit a jelenlévőkkel Tánczos Imre, Fehér Sándor, dr. Kaizinger Tibor, Szili Dénesné. Bizonyára megbocsátja dr. Faragó Ambrus, hogy a sírja mellett vidámabb történetek is elhangzottak, sőt, ha tehetné, talán még tovább cifrázta volna az ő jól ismert stílusában... 

Nyugodjék békében! A szívünkben és emlékeinkben tovább él, ezt mindannyian érezhettük ma. 

B.G.J.

 

Ég áldja Főnök! ⇒ 

 

 

Asztali nézet