MENÜ

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2018. március 14.

 

 

A küldöttgyűlés előtti utolsó elnökségi ülés főként a felkészülésről szólt.

Napirendi pontokba szedve:

1./ Küldöttgyűlési napirendi pontok és forgatókönyv megbeszélése, elfogadása (határozat).

A küldöttgyűlésre 2018. március 28-án, szerdán a Pénzügyőr Sportegyesület Pasaréti klubházában kerül sor, 10 órai kezdettel. Az elnökség dr. Bessenyei Gábort levezető elnöknek szavazta meg, valamint elfogadta a napirendi pontokat és a forgatókönyvet.

2./ Az elnökség éves munkatervének elfogadása.

3./ Pénzügyi és felügyelő bizottsági jelentés ismertetése, elfogadása.

            Gazdasági felelősünk, Szobota Gyula és Hajdú Miklósné, a Felügyelő Bizottság elnöke bemutatta a küldöttgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, amelyeket a küldöttgyűlésen fognak részletesen kifejteni. Ennek kapcsán élénk vitát váltott ki a kluboknak kiutalt közösségi pénz kezelésének módja. Miként dr. Bálint László György kifejtette, a jogszabálynak megfelelően pénzintézetben kell tartani a pénzt, mert tegyük fel elhalálozás esetén az otthon talált összeget zárolják, így a közpénzt is, amit csak a hónapok múltán lezajló hagyatéki tárgyalás után kaphat vissza a klub. (Erre épp a közelmúltban adódott példa.) Feltéve, ha az örökösök nem gondolják magukénak az otthon őrzött klubpénzt. Ám kockázatot jelenthet az esetleges betörés, vagy a lakást sújtó bármilyen egyéb katasztrófa. Ellenérvként elhangzott, hogy a banki költségek csak tovább csökkentik az ott elhelyezett összeget, és két megbízott személynek kell jelen lennie minden bankügyletnél, ami még nehézkesebbé teszi a pénzkezelést.

4./ Egyebek (új klub alakulásáról határozat), stb.

Komárom-Esztergom megyében adóügyi klub alakult Tatabányán, ennek elfogadásáról határozott a grémium.

Ismét szóba került a Szövetség külső kapcsolatainak kérdése. Dr. Kaizinger Tibor elnök ismertette a PSE (Pénzügyőr Sportegyesület), az IPA (International Police Association) Vám- és Pénzügyőri Tagozata, valamint a Vámszövetség révén kialakítható kapcsolatokat. 

Új lehetőségként jöhet szóba az Országos Polgárőr Szövetség, amelyről Horváth Attila alelnök adott tájékoztatást az elnökségnek. Mivel országos szervezetről van szó, ezért valamennyi klubunk érintett lehet e gyümölcsözőnek ígérkező kapcsolatban. Az együttműködési megállapodás tervezete már elkészült. 

Néhány napja nyitotta meg szokásos gyűjteményi időszaki kiállítását a Pénzügyőr- és Adótörténeti Múzeum, amelynek anyagát tavaly is tovább gazdagították nyugdíjasaink, így az elnökség tagjai közül néhányan. Az ünnepélyes megnyitóra meghívták a Szövetség elnökét, dr. Kaizinger Tibort is. 

Döntött az elnökség Komor Géza, a Szociális és Kegyeleti Bizottság elnökének javaslatára a segélyek emeléséről. Ezzel minden elnökségi tag egyetértett. Jogi képviselőnk, dr. Bálint László György azonban felhívta a figyelmet, hogy minden javaslatot, különösen, ha anyagi vonatkozása van, először az elnökségnek kell jóváhagynia, mindent írásban dokumentálva. Jelen esetben ugyanis előbb történt meg a nagyobb összegű kifizetés - kész helyzet elé állítva ezzel az elnökséget - , s utána kérte a bizottsági elnök annak jóváhagyását. 

Az értekezlet befejezését követően különleges eseményre került sor. Meglepetés vendégünk érkezett Saly György személyében, aki a Pénzügyminisztérium nevében egykor tanácsaival segítette a vám- és pénzügyőrséget hosszú időn keresztül. Szakmai és baráti kapcsolatot ápolt Arnold Mihály országos parancsnokkal. Kijárta a Vám Világszervezetnél, hogy a nemzetközi vámoktatási intézménnyé vált Béla király úti objektumot 2016-ban Arnold Mihályról nevezzék el.  Erre az alkalomra készült emléklapot nyújtott át dr. Kaizinger Tibor nyugalmazott pénzügyőr ezredesnek, a NAV NYOSZ elnökének.

Gados Júlia

 

 

Asztali nézet